Zgodnie z wymogami określonymi w Podręczniku Licencyjnym dla klubów II ligi na sezon 2022/2023 i następne dotyczącymi spełnienia wymogów finansowych, Zarząd Klubu składa następujące oświadczenie:

„W roku obrachunkowym 2021 całkowita kwota płatności OKS SOKÓŁ OSTRÓDA na rzecz menadżerów piłkarskich /agentów, pośredników/ wyniosła 0 złotych /słownie: zero złotych /.”