Edmund Szporko - ur. 23.01.1905 roku w Wilnie
Grał w piłkę i przez całe życie był zagorzałym miłośnikiem tej dyscypliny sportu. Po wyzwoleniu w 1945 roku osiedlił się wraz z rodziną w Ostródzie, gdzie wraz z grupą kilkunastu miłośników piłkarstwa założył pierwsze po wojnie zrzeszenie sportowe na Warmii i Mazurach ZZK przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. W tamtym czasie E. Szporko sam jeszcze występował jako zawodnik w pierwszych meczach ostródzkiej drużyny, by potem zająć się pracą społeczną na rzecz klubu i sekcji. Od począ¬tku wchodził w skład zarządu klubu odgrywając w nim istotną rolę. W latach 1949-1952 pełnił funkcję prezesa klubu. W latach 1952-60 piastował stanowisko przewodniczącego PKKFiT w Ostródzie, nie zaprzestając jednak pracy społecznej w klubie. Wkładał wiele wysiłku i poświęcenia w krzewienie kultury fizycznej w mieście. Zmarł 5.10.1981 roku. do końca oddany sprawom sportu. Jego nazwisko zostało wpisane na listę założycieli klubu sporządzoną w 40 rocznicę powstania KS „Sokół”.

Stanisław Kot - ur. 1.05.1909r w Rycinach powiat Puławy
Piłkę nożną uprawiał od 14 roku życia aż do wybuchu II wojny światowej. Po 1946 roku osiedlił się w Ostródzie podejmując pracę w ZNTK. Od 1947 roku rozpoczął działalność społeczną w swym zakładzie pracy związaną z wydawaniem kart wędkarskich oraz organizowaniem kursów na kartę pływacką. W tym samym roku rozpoczął również działalność w sekcji piłki nożnej ZS „Kolejarz” wchodząc w skład zarządu klubu, w którym do roku 1986 pełnił punkcję skarbnika. W latach 1949-51 był kierownikiem sekcji piłki nożnej. Będąc skarbnikiem zajmował się między innymi rozpro¬wadzaniem biletów na mecze piłkarskie oraz rozliczaniem sędziów. Za swą długoletnią społeczną działalność dla klubu i miasta odznaczony został złotą odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” - złotą odznaką PZPN.