REGULAMIN AKREDYTACJI MEDIALNYCH

1. Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją Zarządu Klubu OKS Sokół Ostróda na podstawie wypełnionych formularzy akredytacyjnych. Wzór wniosku akredytacyjnego
2. Akredytacje prasowe przyznawane są wyłącznie mediom.
3. Akredytacje prasowe uzyskać mogą jedynie osoby pełnoletnie.
4. Istnieją dwa rodzaje akredytacji:
• sezonowe – na wszystkie mecze drużyny- ligowe oraz pucharowe w sezonie 2021/22
• jednorazowe – na jeden konkretny mecz drużyny
5. Wypełnione wnioski akredytacyjne należy przesłać maila na adres: sokol.ostroda@wp.pl
W tytule maila należy napisać: AKREDYTACJA SOKÓŁ
6. Akredytacje będzie można odbierać:
• sezonowe – w dniu pierwszego meczu, na godzinę przed jego rozpoczęciem oraz przed każdym kolejnym meczem;
• jednorazowe – w dniu meczu, na który przyznana zostanie akredytacja, na godzinę przed jego rozpoczęciem.
7. Akredytacje będą wydawane w miejscu określonym w wiadomości zwrotnej z klubu.
8. Zarząd Klubu ma prawo nie przyznać akredytacji bez podania przyczyny.
9. Akredytacja prasowa upoważnia do wstępu na balkony prasowe, na sektory dla publiczności w celu realizacji czynności dziennikarskich oraz na pomeczowe konferencje prasowe.
10. Dziennikarze, którzy wykonują zdjęcia z murawy zobowiązani są do posiadania kamizelki odblaskowej.
11. Bez zgody Zarządu Klubu OKS Sokół Ostróda obowiązuje całkowity zakaz transmisji meczów.
12. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do posiadania legitymacji prasowej. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich uważa się za nieważne.
13. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych, organizatorów oraz obsługi.
14. Klub OKS Sokół Ostróda nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zniszczenia w trakcie przedmeczowej rozgrzewki i samego meczu urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy (laptopy, dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery itp.), należących do posiadaczy akredytacji.
15. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.
16. Zarząd Klubu ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich.