REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW

OKS Sokół Ostróda
1. Godziny otwarcia punktów sprzedaży ("kas"i biura Klubu) oraz aktualny cennik biletów i karnetów,
są dostępne na oficjalnej stronie internetowej OKS Sokół Ostróda http://sokolostroda.com/
2. Przy zakupie biletu lub karnetu należy okazać dokument tożsamości.
3. Do zakupu biletu lub karnetu niezbędne jest podanie takich danych jak: imię i nazwisko oraz numer pesel.
4. Kupujący zobowiązany jest do skontrolowania karnetu bądź biletu niezwłocznie po ich otrzymaniu w celu eliminacji ewentualnych błędów w danych osobowych, dacie, godzinie i miejscu imprezy umieszczonych na bilecie lub karnecie. Reklamacje zgłaszane po odejściu od punktu sprzedaży nie będą uwzględniane.
5. Płatności za karnety bądź bilety jednorazowe nabywane w punktach sprzedaży można dokonywać tylko gotówką.
6. Bilety dziecięce przysługują dzieciom do 10 roku życia. Bilety ulgowe
przysługują emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym  po okazaniu stosownego dokumentu.
7. Biletu/karnetu nie wydaje się osobom, w stosunku do których wydano zakaz stadionowy przez właściwy Sąd, czasowo lub dożywotnio lub wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.
8. Po wejściu Nabywcy biletu/karnetu na stadion na mecz objęty biletem/karnetem niemożliwy jest powrót i ponowne wykorzystanie biletu/ karnetu.
9. W ramach meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów meczów. W przypadku zmiany terminu meczu bilety/karnety nabyte przed tą zmianą zachowują swoją ważność w nowym terminie.
11. Klub zobowiązuje się do informowania o zaistniałych zmianach terminu meczu na oficjalnej internetowej stronie http://sokolostroda.com/Na tej samej stronie Klub informować będzie o nowych terminach meczu.
12. W przypadku kiedy rozgrywki zostaną wstrzymane nie z winy Klubu (siła wyższa) karnety/bilety nie będą podlegały zwrotowi, a wpłacona kwota zostanie potraktowana jako forma dobrowolnego wsparcia Klubu.

Od czwartku 23 lutego możecie kupować karnety na rundę wiosenną sezonu 2022/23.
🎫 Bilety i karnety możecie nabywać tylko i wyłącznie w biurze klubu, a w dniu meczu także w kasie biletowej. Bilety na domowe spotkania będą dostępne dzień przed każdym meczem.
💵 Ceny biletów na sezon 2022/23:
👉NORMALNY 15 zł
👉ULGOWY 10 zł
👉KOBIETY 8 zł
👉DZIECI do 10 lat gratis (wejście z pełnoletnim opiekunem)
👉DZIECI I MŁODZIEŻ OD 11 DO 18 LAT 5 zł
👉AKADEMIA SOKOŁA gratis (odbiór darmowego biletu w kasie)
KARNETY:
👉NORMALNY 110 zł
👉NORMALNY+PARKING 150 zł
👉ULGOWY 75 zł
👉ULGOWY+PARKING 115 zł
👉KOBIETY 60 zł
👉VIP 140 zł
👉VIP+ PARKING 180 zł
Karnety z opcją parkingu są w ograniczonej ilości.
Karnet będzie umożliwiał wejście na 9 domowych ligowych spotkań Sokoła na własnym boisku.