Informujemy, że 23 czerwca br. (piątek) odbędzie się sprawozdawcze walne zebranie członków OKS Sokół Ostróda.

Początek zebrania zaplanowany jest na godz. 17:00, a drugi termin na godz. 17:15. Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej stadionu przy ul. 3 Maja 19 w Ostródzie.

W obradach Walnego Zebrania uczestniczą delegaci – ogół członków OKS „Sokół” – zgodnie ze Statutem, a także zaproszeni goście.

W głosowaniach uczestniczą wyłącznie delegaci, a pozostałym uczestnikom Zebrania przysługuje prawo zabierania głosu w dyskusji.

Warunkiem udziału delegatów w głosowaniach są opłacone składki członkowskie ( opłaty można dokonać najpóźniej w dniu zebrania, do godziny 17:00 )

Kategorie: klub