30 września br. (środa) w sali konferencyjnej budynku Stadionu Miejskiego w Ostródzie odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze członków OKS Sokół Ostróda. Początek zebrania zaplanowany jest na godz. 17:00.

Uwaga: Warunkiem czynnego uczestnictwa w zebraniu jest opłacenie składki członkowskiej.

Ponadto w czasie obrad zebrania obowiązuje zachowanie bezpiecznego odstępu a także zakrywanie ust i nosa.

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół”
w dniu 30 września 2020 r.

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego obrad
3. Powołanie protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie regulaminu obrad
6. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Komisji Rewizyjnej
9. Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2019 roku - Prezes OKS „Sokół”
10. Sprawozdanie finansowe z działalności w 2019 roku - Księgowy OKS „Sokół”
11. Dyskusja nad sprawozdaniami (pkt 9 i 10)
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- wniosek absolutoryjny względem członków Zarządu za 2019 rok
13. Dyskusja nad sprawozdaniem (pkt 12)
14. Głosowania w sprawie udzielenia skwitowania członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły
15. Dyskusja na temat wysokości składek członkowskich
16. Wolne wnioski, dyskusja, zapytania
17. Podjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania
18. Zamknięcie Zebrania

Kategorie: klub

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *