Przypominamy, że 21 lutego br. (poniedziałek) odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków OKS Sokół Ostróda. Jednym z punktów będą zmiany w Statucie Klubu oraz wybory uzupełniające w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej klubu.

Początek zebrania zaplanowany jest na godz. 17:00, a drugi termin na godz. 17:15. Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej stadionu przy ul. 3 Maja 19 w Ostródzie.

Uwaga: Warunkiem wejścia na salę i uczestnictwa w zebraniu jest opłacenie składki członkowskiej.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W REŻIMIE SANITARNYM, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTUALNIE OBOSTRZENIAMI  /DYSTANS, DEZYNFEKCJA RĄK oraz MASECZKI W POMIESZCZENIU/.

Kategorie: klub