Koniec roku to idealny czas na podsumowania, ale też podziękowania.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim naszym sponsorom, instytucjom a także kibicom i sympatykom za wsparcie, jakie okazaliście nam w mijającym już roku.
Cieszymy się, że jesteście z nami i wspieracie nasz klub w dalszej działalności. Wasza pomoc wiele dla nas znaczy, była kluczowa, bez Was by się nie udało. Z głębi serca wyrażamy wdzięczność, która wykazała się niezwykłą hojnością oraz zaangażowaniem w nasz projekt, dzięki wam byliśmy w stanie go zrealizować.
Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że dotychczasowa współpraca przyczyni się do umocnienia wizerunku Państwa firm, ich pozycji rynkowej oraz zwiększenia prestiżu społecznego, a jej kontynuowanie będzie pozytywnym przykładem wspólnego działania na rzecz sportowców i mieszkańców Ostródy.
Sport, jako jedna z dróg rozwoju młodych ludzi, wymaga znacznych nakładów finansowych i właśnie dzięki Państwu nasz klub może przyczynić się do realizacji ich sportowych celów, ale również, a może przede wszystkim, do odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego i właściwych postaw społecznych.
Kategorie: klub