W środę 30 września w budynku przy Stadionie Miejskim przy ul. 3 Maja 19 w Ostródzie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ostródzkiego Klubu Sportowego.

W pierwszej części delegaci wysłuchali sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu z działalności klubu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania jednogłośnie zostało udzielone absolutorium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
W kolejnej części zebrania delegaci zatwierdzieli wybór Leszka Stryguna do Komisji Rewizyjnej a także wybrali Rafała Dąbrowskiego do Zarządu Klubu.
Skład Zarządu:
Prezes: Jerzy Sarnecki;
Zastępca prezesa: Robert Borkowski;
Skarbnik: Marek Jasiński;
Sekretarz: Sławomir Jarzyło;
Członek: Adam Lisowski;
Członek: Rafał Dąbrowski.
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Wojciech Włoch;
Zastępca Przewodniczącego: Ryszard Nowakowski;
Sekretarz: Leszek Strygun.

Kategorie: klub