Zgodnie z wymogami określonymi w Podręczniku Licencyjnym dla klubów II ligi na sezon 2021/2022 i następne dotyczącymi spełnienia wymogów finansowych, Zarząd Klubu składa następujące oświadczenie:

„W roku obrachunkowym 2020 całkowita kwota płatności OKS SOKÓŁ OSTRÓDA na rzecz menadżerów piłkarskich /agentów, pośredników/ wyniosła 3 690 brutto /słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych brutto/.”

Kategorie: klub