Walne zebranie 30 września

środa, 16 września 2020 09:47

30 września br. (środa) w sali konferencyjnej budynku Stadionu Miejskiego w Ostródzie odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze członków OKS Sokół Ostróda. Początek zebrania zaplanowany jest na godz. 17:00.

Uwaga: Warunkiem czynnego uczestnictwa w zebraniu jest opłacenie składki członkowskiej.

Ponadto w czasie obrad zebrania obowiązuje zachowanie bezpiecznego odstępu a także zakrywanie ust i nosa.

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół”

w dniu 30 września 2020 r.

 

1.    Otwarcie Zebrania

2.    Wybór Przewodniczącego obrad

3.    Powołanie protokolanta

4.    Przyjęcie porządku obrad

5.    Przyjęcie regulaminu obrad

6.    Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej

7.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Komisji Rewizyjnej

9.    Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2019 roku - Prezes OKS „Sokół”

10.  Sprawozdanie finansowe z działalności w 2019 roku - Księgowy OKS „Sokół”

11.  Dyskusja nad sprawozdaniami (pkt 9 i 10)

12.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- wniosek absolutoryjny względem członków Zarządu za 2019 rok

13.  Dyskusja nad sprawozdaniem (pkt 12)

14.  Głosowania w sprawie udzielenia skwitowania członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły

15.  Dyskusja na temat wysokości składek członkowskich

16.  Wolne wnioski, dyskusja, zapytania

17.  Podjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania

18.  Zamknięcie Zebrania 

Czytany 493 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 17 września 2020 11:35

Główni sponsorzy

SPONSOR STRATEGICZNY

Ostroda-Yacht wieksze

SPONSORZY

sponsorzy wszyscy12072020 Fotor

forbet 900x596

1 miniatura www