Walne zebranie we czwartek

wtorek, 11 czerwca 2019 16:03

Przypominamy, że 13 czerwca (czwartek) o godz. 18:00 w budynku przy Stadionie Miejskim przy ul. 3 Maja 19 w Ostródzie odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ostródzkiego Klubu Sportowego "Sokół". W przypadku braku kworum, obrady rozpoczną sie o godz. 18:15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego obrad

 3. Powołanie protokolanta

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Przyjęcie regulaminu obrad

 6. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej

 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności w kadencji 2015-2019; w tym za ostatni rok trwania kadencji
  - Prezes OKS „Sokół”

 9. Sprawozdanie finansowe z działalności w ostatnim roku trwania kadencji
  - Księgowy OKS „Sokół”

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami (pkt 8 i 9)

 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  - wniosek absolutoryjny względem członków Zarządu za ostatni rok trwania kadencji

 12. Dyskusja nad sprawozdaniem (pkt 11)

 13. Głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującemu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ostatni rok trwania kadencji

 14. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu w kadencji 2019-2023

 15. Wybór członków Zarządu
  - wcześniejszy wybór Komisji Skrutacyjnej

 16. Wybór Komisji Rewizyjnej
  - wcześniejszy wybór Komisji Skrutacyjnej

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Klubu

 18. Wolne wnioski, dyskusja, zapytania

 19. Podjęcie uchwał iwniosków Walnego Zebrania

 20. Zamknięcie Zebrania

Przypominamy, że prawo głosu na zebraniu mają wszyscy członkowie klubu, którzy opłacili do dnia zebrania składki członkowskie.

Zapraszamy.  

Czytany 345 razy

Główni sponsorzy

SPONSOR STRATEGICZNY

Ostroda-Yacht wieksze

SPONSORZY

sponsorzy wszyscy 08082019

forbet 900x596