31 maja br. (poniedziałek) odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OKS Sokół Ostróda. Początek zebrania zaplanowany jest na godz. 17:30, a drugi termin na godz. 17:45. W zależności od bieżących obostrzeń pandemicznych zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej bądź na trybunach stadionu przy ul. 3 Maja 19 w Ostródzie.

Uwaga: Warunkiem czynnego uczestnictwa w zebraniu jest opłacenie składki członkowskiej.

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół”

w dniu 31 maja 2021 r.

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego obrad
 3. Powołanie protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie regulaminu obrad
 6. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Sprawozdanie merytoryczne
  z działalności w 2020 roku
  - Prezes OKS „Sokół”
 9. Sprawozdanie finansowe
  z działalności w 2020 roku
  - Księgowy OKS „Sokół”
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami (pkt 9 i 10)
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  - wniosek absolutoryjny względem członków Zarządu za 2020 rok
 12. Dyskusja nad sprawozdaniem (pkt 12)
 13. Głosowania w sprawie udzielenia skwitowania członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły
 14. Głosowanie w sprawie wyboru członków Zarządu Klubu – na skutek rezygnacji.
 15. Wolne wnioski, dyskusja, zapytania
 16. Podjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania
 17. Zamknięcie Zebrania
Kategorie: klub